Faceți căutări pe acest blog

marți, 30 aprilie 2013

Educaţie pentru un viitor mai bun // Education for a better future

(RO)
 Simt că trebuie să postez (din nou) despre Khan Academy (https://www.khanacademy.org/) şi ruda sa off-line KA Lite (http://kalite.adhocsync.com/).
Dacă şi dv. consideraţi că educaţia şi cunoaşterea ar trebui să fie disponibile pe scară largă pentru toţi oamenii, probabil că puteţi contribui...

Pentru concetăţenii mei români îndrăznesc să lansez o "chemare la arme" şi o provocare pentru a aduce aceste două proiecte mai aproape de partea importantă a populaţiei noastre nevorbitoare de engleză: haideţi să traducem cât mai mult posibil (şi cât mai repede posibil) din conţinut şi interfeţe.
Vă rog să vizitaţi http://translate.adhocsync.com/ro/kalite/ şi să vedeţi dacă puteţi îmbunătăţi traducerile... Partea cea mai bună: nici măcar nu trebuie să vă înregistraţi pentru a "sugera" traduceri alternative.

Dacă putem aduce KA Lite într-o şcoală primară publică din România şi-l/o facem să funcţioneze din prima zi, am putea fi cu un pas mai aproape de o societate românească mai sănătoasă şi mai bogată.
Cum KA Lite rulează pe toate platformele majore, nu necesită conexiune la Internet (după instalare) şi poate funcţiona pe maşini ieftine şi de mică putere ca (dragul meu) Raspberry Pi, nu ne trebuie mult să ne imaginăm ce impact ar putea avea în şcolile rurale (şi nu numai)... Trebuie doar să ne pese.

(EN)
I feel like I have to post (again) about Khan Academy (https://www.khanacademy.org/) and it's off-line sibling KA Lite (http://kalite.adhocsync.com/).
If you consider that education and knowledge should be widely available to all people, maybe you can contribute...

For my romanian countrymen (and women) I dare to issue a "call to arms" and a challenge to bring those two projects closer to the relevant non-english-speaking part of our population: let's translate as much as we can (and as fast as we can) from the content and interfaces.
Please visit http://translate.adhocsync.com/ro/kalite/ and see if you can come up with better translation(s)... The best part: you don't even have to register to "suggest" alternate translations.


If we can bring KA Lite to a romanian public primary school and make it work from the first day, we might be a step closer to a healthier and wealthier romanian society.
As KA Lite is working on all major platforms, it doesn't require Internet access (after set-up) and it is capable of running on pretty low-powered and cheap machines like (my beloved) Raspberry Pi, it doesn't take much to imagine what impact would have on rural schools (and not only)... We just have to care.