Faceți căutări pe acest blog

luni, 9 aprilie 2012

Adaptor WiFi cu AR5523 - XUbuntu 11.10 amd64

I have XUbuntu 11.10 amd64 and a Bandridge CNW4102 USB Wifi adapter. This solution is based on http://forum.ubuntu-it.org/index.php/topic,391516.0.html and it works for me (but I suppose it will work with most AR5523 based adapters).
First determine that you need AR5523 firmware:
[Folosesc XUbuntu 11.10 amd64 şi am un adaptor WiFi pe USB Bandridge CNW4102. Această soluţie e bazată pe http://forum.ubuntu-it.org/index.php/topic,391516.0.html şi a funcţionat pentru mine (dar cred că ar funcţiona pentru cele mai multe adaptoare bazate pe AR5523).
Pentru început determinaţi dacă aveţi nevoie de firmware-ul AR5523.]

~$ sudo lsusb
Bus 001 Device 007: ID 0d8e:7801 Global Sun Technology, Inc. AR5523

Before succeeding, at he end of the line it said "(no firmware loaded)"... so here we go:
[Înainte de reuşită, la finalul liniei scria "(no firmware loaded)"...]
 1. Get the AR5523 firmware souces from SVN and unpack them
  [Obţineţi sursele pentru firmware-ul de AR5523 şi dezarhivaţi-le]
  ~$ svn co svn://svn.berlios.de/fullstory/ar5523/trunk/ ar5523
  ~$ wget http://verein.lst.de/~hch/ar5523.tgz
  ~$ tar xf ar5523.tgz ar5523/uath-ar5523.bin --strip 1
   
 2. Build the *deb package for your adapter. In the aforementioned tutorial, the next command didn't have the -d switch and resulted in a failure due an unsatisfied dependency "Unmet build dependencies: debhelper (>= 9.20120115)". I've used the -d switch because I've had debhelper installed already and the only shortcoming was the version.
  [Construiţi pachetul *deb pentru adaptorul dvs. În tutorialul menţionat anterior, comanda următoare nu avea comutatorul -d şi a eşuat datorită unei dependinţe nesatisfăcute "Unmet build dependencies: debhelper (>= 9.20120115)". Am folosit comutatorul -d deoarece aveam instalat debhelper şi singura problemă era versiunea.]
  ~$ cd ar5523 && dpkg-buildpackage -us -uc -d
   
 3. Install the package.
  [Instalaţi pachetul.]
  ~/ar5523$ sudo dpkg -i ../ar5523-source*deb
   
 4. Build and install an ar5523-modules-* package for your system, using Module-Assistant.
  [Construiţi şi instalaţi un pachet ar5523-modules-* pentru sistemul dvs. folosind Module-Assistant.]
  ~/ar5523$ sudo m-a a-i ar5523
   
 5. Install the device firmware.
  [Instalaţi firmware-ul pentru dispozitiv.]
  ~/ar5523$ sudo mkdir /usr/local/lib/firmware
  ~/ar5523$ sudo mv ../uath-ar5523.bin /usr/local/lib/firmware
   
 6. Load the ar5523 module.
  [Încărcaţi modulul ar5523.]
  ~/ar5523$ sudo modprobe ar5523
  ~/ar5523$ modprobe -l |grep ar5523
  misc/ar5523.ko
   
 7. Verify your device has an available interface.
  [Verificaţi dacă dispozitivul dvs. are o interfaţă disponibilă.]
  ~/ar5523$ sudo iwconfig
  lo no wireless extensions.
  eth1 no wireless extensions.
  wlan0 IEEE 802.11bg ESSID:off/any
  Mode:Managed Access Point: Not-Associated Tx-Power=20 dBm
  Retry long limit:7 RTS thr:off Fragment thr:off
  Encryption key:off
  Power Management:off
   
 8. Now you can use your WiFi adapter (configure it via ifconfig, Network-Manager etc.)
  [Acum vă puteţi folosi adaptorul WiFI (configuraţi-l prin Network-Manager etc.)]
I hope that was useful.
[Sper că a fost util.]

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu